คุยกับผู้บริหาร สคูลมาสเตอร์

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 บ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูข้อมูล
2 บ้านทุ่งคัวะ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล
3 บ้านทุ่งไก่ดัก ทรรศพล สพป.ตราด ดูข้อมูล
4 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 1 สพป.พะเยา เขต 2 ดูข้อมูล
5 บ้านวังถ้ำ กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูข้อมูล
6 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 สพป.พะเยา เขต 2 ดูข้อมูล
7 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล
8 วัดสายลำโพงใต้ ท่าตะโก 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูข้อมูล
9 สคูลมาสเตอร์ สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล-ปรังเผล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูข้อมูล
11 โรงเรียนบ้านลานกระบือ วังเจ้าราม สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูข้อมูล
12 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูข้อมูล

กิจกรรม

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.