ประชาสัมพันธ์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 บ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
2 บ้านดอนเย็นใต้ โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
3 บ้านทุ่งคัวะ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
4 บ้านทุ่งไก่ดัก ทรรศพล สพป.ตราด ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านปางมดแดง กลุ่มเชียงคำ 1 สพป.พะเยา เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านยางใหญ่ บุเปือย-ยางใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านลานกระบือ วังเจ้าราม สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านวังถ้ำ กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านวังปึ้ง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
11 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มเชียงคำ 1 สพป.พะเยา เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
12 บ้านหนองยาว - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
13 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
14 พังเคนพิทยา - สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ดูข้อมูล เข้าดู
15 พังเคนพิทยา ขนาดกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
16 วัดสายลำโพงใต้ ท่าตะโก 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
17 สคูลมาสเตอร์ สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
18 สุขานารี เมืองทักษิณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
19 หนองบัววิทยายน ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา เมือง 1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล-ปรังเผล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
21 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม มัชฌิมาพัฒนา สพป.สงขลา เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
22 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก บ้านไร่ 5 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ทุ่งหินเทิน สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ดูข้อมูล เข้าดู
24 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.