1

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ผลงานบุคลากร

ดาวน์โหลด

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 กุดหานสามัคคี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 7 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
2 จัตุรัสวิทยานุกูล - สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
3 จันทร์เจริญ - สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
4 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) - สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
5 นิคมพัฒนาผัง 20 - สพป.สตูล ดูข้อมูล เข้าดู
6 บึงเฒ่าวิทยา หนองโสน สพป.พิจิตร เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านกุยแหย่ ไทรโยค - ลิ่นถิ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านควนเงิน ชะอวด3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านชมภู โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
11 บ้านดอนเย็นใต้ โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
12 บ้านตาบา - สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
13 บ้านถ่อน โรงเรียน สพป.สกลนคร เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
14 บ้านทุ่งคัวะ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
15 บ้านทุ่งไก่ดัก ทรรศพล สพป.ตราด ดูข้อมูล เข้าดู
16 บ้านน้ำใส - สพป.ระยอง เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
17 บ้านปากยาง วังทอง2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
18 บ้านป่าแดง บูรพาประเทืองวิทย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
19 บ้านมัดกานกทาขุมปูน - สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
20 บ้านม่วงป็อก - สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
21 บ้านยางใหญ่ บุเปือย-ยางใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดูข้อมูล เข้าดู
22 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
23 บ้านลานกระบือ วังเจ้าราม สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
24 บ้านลำพยนต์ - สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
25 บ้านวังถ้ำ กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
26 บ้านวังปึ้ง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
27 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
28 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
29 บ้านสระนารายณ์ สว่างแจ้งสบายใจ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
30 บ้านหนหว้า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพคง 2 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดูข้อมูล เข้าดู
31 บ้านหนองกุงแก้ว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
32 บ้านหนองตม วังเจ้าราม สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
33 บ้านหนองมะค่า อนามัยโรงเรียน สพป.สระบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
34 บ้านหนองยาว - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
35 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) - สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
36 บ้านหัวโกรก กลุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
37 บ้านห้วยโรงนอก - สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
38 บ้านเชียงกรม - สพป.อุดรธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
39 บ้านแก้ว - สพป.จันทบุรี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
40 บ้านโคกกรวดหนองพวง นางแดดวังชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
41 บ้านโป่งพรานอินทร์ รอยพระพุทธบาทอู่ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
42 บ้านโพนทอง - สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
43 บ้านไทรงาม วังคีรี สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
44 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
45 ปากปาด - สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
46 พังเคนพิทยา - สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ดูข้อมูล เข้าดู
47 รวมไทยพัฒนา 2 พบพระ - วาเล่ย์ - รวมไทย สพป.ตาก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
48 วัดกุ่มโคก พระอาจารย์ธรรมโชติ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
49 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) - สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
50 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) โรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
51 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล กำแพงแสน 3 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
52 วัดสามควายเผือก บูรพาศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
53 วัดสายลำโพงใต้ ท่าตะโก 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
54 วัดหนองกรับ - สพป.ระยอง เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
55 วัดเพรางาย - สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
56 วัดเสนีวงศ์ - สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
57 วัดแหลมดินสอ - สพป.พัทลุง เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
58 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)และสาขาบ้านแหลมทองหลาง - สพป.ตราด ดูข้อมูล เข้าดู
59 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 - สพป.ระยอง เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
60 วัดโบสถ์ บ้านกุ่ม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
61 วิรุณเทพ - สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
62 ศึกษาลัย - สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
63 สคูลมาสเตอร์ สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
64 สุขานารี เมืองทักษิณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
65 สุเหร่าเขียว - สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
66 หนองบัววิทยายน ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา เมือง 1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
67 อนุบาลหนองแสง - สพป.อุดรธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
68 แกน้อยศึกษา - สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
69 แจ้ซ้อนวิทยา - สพป.ลำปาง เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
70 โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
71 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 พระยา สพป.สระแก้ว เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
72 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมือง 9 สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
73 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล-ปรังเผล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
74 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม มัชฌิมาพัฒนา สพป.สงขลา เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
75 โรงเรียนบ้านบึงบอน กลางดง สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
76 โรงเรียนบ้านผักกะย่า กลุ่ม 2 กำแมด - โนนเปือย สพป.ยโสธร เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
77 โรงเรียนบ้านพรุบัว ชะอวด3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
78 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี สพป.แพร่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
79 โรงเรียนบ้านวังจั่น กลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
80 โรงเรียนบ้านสันศรี โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
81 โรงเรียนบ้านหนองลาด ดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 ดูข้อมูล เข้าดู
82 โรงเรียนบ้านฮี โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
83 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
84 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
85 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก บ้านไร่ 5 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
86 โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
87 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ทุ่งหินเทิน สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) ดูข้อมูล เข้าดู
88 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) กลุ่มอัมพวา สพป.สมุทรสงคราม ดูข้อมูล เข้าดู
89 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
90 โรงเรียนวัดปัณณาราม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพบางแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
91 โรงเรียนวัดสามควายเผือก บูรพาศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
92 โรงเรียนวัดหนองโรง ศรีเสาวภาค สพป.สระบุรี เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
93 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) หัวสำโรง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
94 โรงเรียนวัดเกาะน้อย มรดกไทย สพป.สุโขทัย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
95 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สหวิทยาชลบุรี 2 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) ดูข้อมูล เข้าดู
96 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู