ข้อมูลโรงเรียน สคูลมาสเตอร์

สคูลมาสเตอร์

สคูลมาสเตอร์ SCM

ชื่อภาษาอังกฤษ : SchoolMaster

187 moo16 pangsang
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. +66871747735

เบอร์โทรศัพท์ : +66871747735

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับสคูลมาสเตอร์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สคูลมาสเตอร์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 0 2
รวม 2 0 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0