ข้อมูลโรงเรียน พังเคนพิทยา

พังเคนพิทยา

พังเคนพิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับพังเคนพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน พังเคนพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
รวม 0

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0