ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางมดแดง

บ้านปางมดแดง

บ้านปางมดแดง ปางมดแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ : pangmoddang

หมู่ 9
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://data.pangmoddang.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปางมดแดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางมดแดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 7 13
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 9 14 23

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 10 12 1
ป.2 7 6 13 1
ป.3 11 9 20 1
ป.4 8 5 13 1
ป.5 11 2 13 1
ป.6 6 6 12 1
ม.1 1 8 9 1
ม.2 6 2 8 1
ม.3 5 3 8 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 5 6 11 1
รวม 67 63 130 11

โรงเรียนบ้านปางมดแดง