ข้อมูลโรงเรียน บ้านวังปึ้ง

บ้านวังปึ้ง

บ้านวังปึ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านวังปึ้ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านวังปึ้ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
รวม 0 0 0

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0