ข้อมูลโรงเรียน บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ส.ส.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bansobsa School

19 หมู่ 5
ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 Tel. 0848032636

เบอร์โทรศัพท์ : 0848032636

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://www.sobsa.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 10 13
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 12 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 5 10 1
ป.2 4 12 16 1
ป.3 8 8 16 1
ป.4 9 7 16 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 8 11 19 1
ม.1 12 13 25 1
ม.2 4 6 10 1
ม.3 16 8 24 1
รวม 79 79 158 9