ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านลานกระบือ

โรงเรียนบ้านลานกระบือ

โรงเรียนบ้านลานกระบือ ลกบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lankrabue


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lankrabue.ac.th/

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านลานกระบือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบ้านลานกระบือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 7 12 19
ครูอัตราจ้าง 2 3 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 10 17 27

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 18 40 2
ป.2 19 27 46 2
ป.3 32 21 53 2
ป.4 38 30 68 2
ป.5 24 22 46 2
ป.6 32 28 60 2
ม.1 19 16 35 1
ม.2 14 15 29 1
ม.3 22 21 43 2
อ.2 26 13 39 2
อ.3 21 15 36 1
รวม 269 226 495 19