ข้อมูลโรงเรียน พังเคนพิทยา

พังเคนพิทยา

พังเคนพิทยา พค

ชื่อภาษาอังกฤษ : PK

193 หมู่ 8
ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) Tel. 045210560

เบอร์โทรศัพท์ : 045210560

เบอร์แฟ็ก : 045210561

เว็บไซต์ : https://data.pangkenpittaya.ac.th/

เกี่ยวกับพังเคนพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน พังเคนพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 0 2
ข้าราชการครู 14 26 40
พนักงานราชการ 2 0 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 2 3
รวม 19 29 48

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 84 90 174 6
ม.2 64 66 130 4
ม.3 54 62 116 4
ม.4 41 67 108 4
ม.5 41 67 108 4
ม.6 17 35 52 3
รวม 301 387 688 25