ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งไก่ดัก

บ้านทุ่งไก่ดัก

บ้านทุ่งไก่ดัก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.ตราด Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านทุ่งไก่ดัก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งไก่ดัก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
รวม 0 0 0

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0