ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ท.ส.ท.

ชื่อภาษาอังกฤษ : T.S.T.


ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 Tel. 081813351

เบอร์โทรศัพท์ : 081813351

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 9 7 16
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 10 10 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 16 28 1
ป.2 13 13 26 1
ป.3 7 19 26 1
ป.4 9 8 17 1
ป.5 8 17 25 1
ป.6 16 23 39 1
ม.1 13 13 26 1
ม.2 8 12 20 1
ม.3 14 11 25 1
อ.1 13 12 25 1
อ.2 12 10 22 1
อ.3 10 18 28 1
รวม 135 172 307 12