ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
รวม 0 0 0

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0