ข้อมูลโรงเรียน โสตศึกษาอนุสารสุนทร

โสตศึกษาอนุสารสุนทร

โสตศึกษาอนุสารสุนทร

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โสตศึกษาอนุสารสุนทร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
รวม 0 0 0

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0