ข้อมูลโรงเรียน บ้านวังถ้ำ

บ้านวังถ้ำ

บ้านวังถ้ำ วถ.ม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banwangtham School

หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Tel. 055826568

เบอร์โทรศัพท์ : 055826568

เบอร์แฟ็ก : 055826568

เว็บไซต์ : https://wangthamschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านวังถ้ำ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านวังถ้ำ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 4 10 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 8 19 1
ป.2 11 4 15 1
ป.3 7 10 17 2
ป.4 6 9 15 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 8 6 14 1
ม.1 8 4 12 1
ม.2 11 11 22 1
ม.3 6 6 12 1
อ.3 5 5 10 1
รวม 79 69 148 11