ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนหนองบัววิทยายน

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 Tel.

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00