• การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

  • แนวทางการเตรียมความพร้อม

    แนวทางการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน

  • เปิดเทอมปีการศึกษา 2564

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.