ข้อมูลโรงเรียน วัดสายลำโพงใต้

วัดสายลำโพงใต้

วัดสายลำโพงใต้ ส.ต.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Watsailumpongtai School

หมู่ 1 บ้านสายลำโพงใต้
ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 Tel. 0950560821

เบอร์โทรศัพท์ : 0950560821

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับวัดสายลำโพงใต้

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดสายลำโพงใต้

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 0 4 4
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 0 7 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 2 9 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 8 9 17 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 6 7 13 1
รวม 48 40 88 8