ข้อมูลโรงเรียน สุขานารี

สุขานารี

สุขานารี

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับสุขานารี

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สุขานารี

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0